Log in Register

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *

Tài liệu

Hang động chúa

  • Wednesday, 06 January 2021 15:48
  • Written by
Chuyên đề 1: Lý luận về hành chính nhà nước Câu 1. Hành chính nhà nước được hiểu là: Hoạt động lập hiến và lập pháp Hoạt động xét xử C.. Hoạt động chấp hành và…

Tài liệu tham khảo

  • Tuesday, 17 November 2020 14:47
  • Written by
Chuyên đề 1: Nhà nước trong hệ thống chính trịCâu 1. Trong xã hội công xã nguyên thủy, quyền lực quản lý xuất hiện vì:A. Nhu cầu xây dựng và quản lý các công trình thủy…

Test

  • Tuesday, 29 September 2020 17:49
  • Written by
Mở 2 cửa sổ, 1 cửa sổ là phần mềm Visula Syslog server1 cửa sổ để truy vấn máy chủ DNS. Kết quả khi truy vấn DNS, thì trên Syslog server xuất hiện thông tin log…