Log in Register

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *

Tài liệu

Wednesday, 16 September 2020 17:23
TRIỂN KHAI ANYCAST CHO DỊCH VỤ DNS, SỬ DỤNG ĐỊNH TUYẾN RIP (Tiếp) Xem phần 1 tại đây Cấu hình Router -- Router A: Cấu hình các Interface Cấu hình RIP -- Router B: Cấu hình…
Published in DNS
Wednesday, 16 September 2020 17:00
TRIỂN KHAI ANYCAST CHO DỊCH VỤ DNS, SỬ DỤNG ĐỊNH TUYẾN RIP Mô hình hệ thống Chuẩn bị Server A: Cài quagga Cài Bind: Server B: Cài quagga Cài Bind: Cấu hình listen on 192.168.0.1 Cấu…
Published in DNS